Jump to content

  • Log in with Facebook Log In with Google      Sign In   
  • Create Account


Video Options   
Photo

Махар Бену Аба (Mahar Benu Aba) - песен на Ватан - П ДъновPosted Image

Mahar Benu Aba (Махар Бену Аба)

song by The Master Beinsa Douno, песен от Учителя Беинса Дуно, дадена на езика Ватан, за който се знае, че заедно със Санскрит произлиза от по-ранния пра-език. Някои снимки са от 4coolpics.com. Изп. -С. Симеонов

Rate Video   - - - - -

Videos System v3.0.3 © 2018 DevFuse