Jump to content
Ани

Цитати от Учителя, подбирани от Zornitsa Barakova

Recommended Posts

fasebook.jpg

 
16 март 2015
 

Събрали се неколцина вярващи – католик, евангелист, православен, мохамеданин, будист, евреин и започнали да спорят помежду си, кой има най-право верую и кой ще заеме първо място около престола на Бога. Случило се, че пръв умрял католикът. Той веднага се запътил към райската врата и похлопал. – „Кой там?“ – „Аз съм еди-кой си католик, ида да заема първото място, което ми е определено заради правотата на моето верую.“

– „Тук няма никакви католици, нито пък е определено първо място за някакъв католик. Слезте на земята, там съществуват деления според вярата на хората. Тук никакви деления не съществуват.

Тук има само Синове Божии, които обичат Бога и Го признават за свой Баща.“

Имената и службите, които хората носят на земята, ни най-малко не определят техните места на небето.

След католика се изредили и останалите вярващи, които спорили на земята върху въпроса, кой ще заеме първото място на небето, но всички получили един и същ отговор.

Следователно, докато човек мисли, че като християнин, будист или мохамеданин, ще влезе направо в небето и ще заеме първо място, той е на крив път. Има ли такава мисъл в главата си, веднага ще го върнат назад, ще му кажат, че има още много да учи.

Учителя

 

"Учение и работа", УС, 23 септември 1934 г.

 

post-2-0-97629700-1429282765_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Христос да възкръсне в душите ни!

"Любовта на Христа в нас ще свърши всичко започнато!"

формула от Учителя
Молитвеник на Нестор Илиев, 126, с.38
http://petardanov.com/…/938-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82…/

 

Картина: Неръкотворният образ на Христос от Торинската плащеница, катедрала “Св. Йоан Кръстител” в Торино

 

post-2-0-39111500-1429302490_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Велика събота е!

 

"Нѣма вече да се чуе насилие въ земята ти." Ис.60:18
"Но благодарение Богу, Който ни даде побѣдата." 1 Кор.15:57
"Дѣ ти, аде, побѣдата?" 1 Кор.15:55
"Погълната би смъртьта съ побѣда." 1 Кор.15:54

Последният ден от Страстната седмица - възпоменава слизането на Христос в ада за възвестяване на победата над смъртта и за избавлението на душите.

"Да се радваме, че минаваме по пътя, който Христос е приготвил. Сега пътят ни е още по-добър.

До времето на Христа нямаше кой да държи ключа на ада.

И праведните, и грешните влизаха заедно. Христос заключи ада, да не влизат праведните в тоя затвор. Апостол Петър държи ключа на рая – няма опасност да влизат грешните там. Опасното място е адът, но няма опасност вече за праведния да влезе там."

Учителя

 

Учителя за Библията, т. II http://petardanov.com/…/1827-06-03-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%8…/

 

"Ние трябва да претърпим страданията, които ни идват, и да извлечем поука от тях. Исус със Своите земни страдания искаше да ни даде пример, че трябва да се подчиняваме на този Божествен процес. На едно място казва: „Нима Аз нямам власт да поискам Отец Мой да изпрати хиляди Ангели да ме избавят? Но ако не изпълня това, за което съм дошъл, как ще се повдигнат човеците?“ Па и сам Той искаше да се издигне.

Вие сте на Земята, един ден и за вас ще дойдат бури, мъчнотии и може би същата участ, но когато дойде този час, ни най-малко не трябва да го считате нещастие, защото там, където няма страдание, няма и забогатяване. Там, дето има скърби, има и радости; дето има смърт, има и възкресение. И онзи, който не иска да участва в страданията на човечеството, не ще спечели нищо.

Па и що са страданията? Следствия от грешки, причинени някога по наше неумение. Тия именно грешки се изправят чрез процеса на страданието. Този процес е метод да се приспособим и достигнем до ония висши, възходящи трептения, които ни очакват на Небето.

Трябва да се пренесат сто скърби, за да се понесе една Божествена радост.

Тогаз именно ще оценим както трябва онази радост и ще я задържим. И затуй Господ започва със страданията, за да ни кали (както железарят калява желязото, за да го направи годно за работа) да издържим радостта, която ще дойде отпосле.

Всеки от нас е нужен, много нужен на Господа.

Може за света вие да не представлявате нищо, да сте една нула, обаче за Бога сте важна единица.

Само Господ, който ви е пратил на Земята, оценява вашите страдания и следователно не трябва да се безпокоите какво светът мисли за вас; Онзи, който ви е пратил, Той мисли за вас и ви оценява. За вас е важно да имате одобрението на Бога.

Ако Господ е с вас, вие ще бъдете красиви, а светът обича красивото; ако Той е с вас, вие ще бъдете богати, силни, добри, а доброто всякога се почита."

Учителя

 

"Ето човекът", НБ, 16 март 1914 г.

 

Картина: Христос слиза в Ада

 

post-2-0-67630400-1429350974_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Разпети петък е!

 

"Свърши се!" Йоан 19:30

"Стана тъма по всичката земя до деветия час;
и потъмня слънцето, и завесата на храма се раздра през сред.
И извика Исус с голям глас и рече: Отче, в твоите ръце предавам духа си!" Лука 23:44-46

"И камъните заплакаха."

Разпети петък. Учителя извика Владо да направи нови улейчета в скалата на "Изворчето на здравето", за да се събира повече вода. Владо взе чук и длето и заудря твърдата скала. В извора се сипеха ситни кафяви камъчета и пръст. Учителя стоеше изправен до него и следеше работата.

Изведнъж ударите сякаш започнаха да се забиват в сърцето ми. Навеждах се над извора и вадех падналата пръст, като я отнасях встрани. Изведнъж порой сълзи рукнаха от очите ми и нещо ме задуши с непоносима сила - улеите над извора образуваха кръст.

Преживях заковаването на Христа върху кръста с ужасна сила, но ударите продължаваха. Сълзи прокапаха от издълбания кръст и се смесиха със сълзите ми, които обилно течаха върху пръстта, която събирах в извора.

Сякаш изнасях святата плът на Спасителя. Дали не съм проливала някога същите нестихващи сълзи под дървения кръст на Разпнатия?

Споменът бе страшен - жив и неумолим, който разтърсваше цялото ми тяло. Но това не бе ли смъртното предчувствие за предстоящата ни скръб?

Беше Разпети петък.
Бликнаха сълзи от скалата.

И камъните заплакаха.

Из спомените на Весела Несторова, "Изгревът", т. XXIV
http://petardanov.com/…/21128-247-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6…/

 

"...четирите неща, които Христос носеше на кръста – четири неща, които и ние трябва да научим: като турим Добродетелта на главата, която не беше прикована, от лява страна – Знанието, от дясна – Силата, а отдолу при краката – богатството, и ние ще имаме тогава разпнатия човек. Т.е., като приковем богатството, Силата и Знанието, техните сокове ще възлязат към главата – към Добродетелта.

Когато Господ иска да направи човека добър, приковава го на кръста – заковава неговите богатства, сила, знания.

А що значи заковаване? – Турят го в касата, да го не вземе някой, да не разполага никой с него, защото Господ ще разполага. Той казва: „Когато Аз работя, ти ще бъдеш спокоен“; и понеже човек не иска да стои спокоен, Господ казва: „Заковете го, за да бъда спокоен, Аз да работя.“ А когато ни приковат на този кръст, не бива да плачем, защото Господ работи тогава за нас.

Нещастен е онзи, който не е прикован на кръста.

Който иска да се занимава с него Господ, трябва да мине през този процес на развитие. Говоря ви алегорично."

Учителя

 

"Ето човекът", НБ, 16 март 1914 г.

Цялата беседа тук: http://petardanov.com/…/2-1914-03-16-%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D…/

Художник: Ван дер Вейден, фрагмент от картината "Свалянето на Христос от кръста"

 

post-2-0-99335000-1429352582_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Велики четвъртък е!

 

В Страстната седмица да придобием искрица от Любовта Христова!

В най-важния ден от страстната седмица се припомнят Тайната вечеря, молитвата на Христос в Гетсиманската градина, предателството на Юда, съдът на Пилат Понтийски над Христос.

"Когато Истината внесе своите проекции в човешката душа, човек става силен като Христа – може да жертва живота си за другите, за цялото човечество. Щом Истината оттегли проекцията си от човешката душа, ние имаме един тип като Юда, който върши престъпления и после отива да се самоубива.

Значи имаме два типа в света: Юда, който търсеше своята слава и мислеше само за себе си, и Христос, Който търсеше славата на Онзи, Който Го е проводил. И двамата умряха. Христос умря по-рано, но възкръсна. Юда умря по-после, но не можа да възкръсне. И единият се размножи, и другият се размножи.

Последователите на Юда днес не са малко. Казвате:“А,последователи на Юда!” Ами че последователи са! Навсякъде има последователи на Юда. Следователно между тези два принципа, които виждаме в учението на Юда и в учението на Христа, има една велика борба, която ние трябва да завършим. Някои казват: “Е, какво ще се говори за учението на Юда?” Нека се запитаме свободни ли сме от влиянията, от недъзите на Юда?

Когато бръкнеш в кесията на някого, когато отнемеш живота му, имането му; когато го обезчестиш, когато отнемеш всичкото му целомъдрие – това не е ли учението на Юда?

Когато внесеш онези велики дълбоки качества в душата на човека; когато внесеш онова чувство на самопожертване, на себеотрицание в живота на човека (да бъде той готов да жертва здраве, сили и живот за другите), не е ли това учението на Христа?"

Учителя

 

"Учителя за Библията", т. II

 

Целият текст тук:
http://petardanov.com/…/to…/1845-10-01-%D1%8E-%D0%B4-%D0%B0/

 

Картина: Молитвата на Христос в Гетсиманската градина

 

post-2-0-50932400-1429367100_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Велика сряда е!

 

Пътят към спасителните за човечеството Страдания е преполовен.
В Страстната седмица да придобием искрица от Любовта Христова!

Една разкаяна грешница помазва тялото на Иисус с драгоценно миро, а един от учениците Му, избран преди това за апостол, го предава за 30 сребърника.

Припомня се за ценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаяла се грешница.

В деня на Светата и Велика сряда е Тайната вечеря на Христос с Апостолите, по време на която им казва, че един от тях ще го предаде. Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил предателството на Христос за тридесет сребърника.

"Христос казва: “Ти целование Ми не даде, а тази грешница, откак съм дошъл, не е престанала да целува нозете Ми.” Когато грешницата целува нозете на Бога, греховете ў се прощават. Защо? Защото е целувала с Любов.

Всяка целувка, дадена с Любов, не е физическа. Тази целувка представлява духовен процес, т.е. процес на човешкия дух, на човешката душа, на човешкия ум и на човешкото сърце.

Първото нещо: като дойде Христос в дома ви, ще измиете краката Му с вашите уста, а това (преведено на ваш език) значи: ще Му служите с Мъдрост и Любов, ще носите Неговото Слово без никаква примес – това е целувката.

Ако така можете да служите на Христа, Той ще ви каже: “Прощават ви се греховете и вашите имена се записват в небето пред ангелите, и в бъдеще вие ще станете граждани на това велико царство."

И тъй, ние можем да дадем тази целувка на Христа, понеже Христос е навсякъде, в цялата природа. Навсякъде е Христос! И ние можем да му дадем тази целувка; щом я дадем, ще цъфнем, ще завържем и ще станем силни. Моите думи са малко символични, но истинността им е отвътре. Всяка мисъл, всяка целувка трябва да бъде пропита с Любов и като целунете, да не съжалявате, а да знаете, че сте извършили един дълг, дали сте нещо от себе си. И тогава ще чуете този глас на Христа: “Прощават ви се греховете!”

За да целунете някого, Господ трябва да е в него. Това е истинската целувка. Вътре в Христа кой живееше? – Сам Бог. Тази жена разбираше закона – тя целуваше Христа, а не Той нея. Следователно ние можем да целуваме само Божественото. Някой казва: “Защо не ме целуваш?” – В тебе живее ли Господ, в тебе ли е?

Единственото същество, което може да целунеш и което може да донесе твоето спасение, е само светлината."

Учителя

 

Учителя за Библията, т. II

Целият текст тук:
http://petardanov.com/…/1850-13-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D…/

 

post-2-0-74896900-1429368347_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

В Страстната седмица да придобием искрица от Любовта Христова!

Седмицата на страданията – от старобългарски страст - 'страдание' -последната седмица от живота на Христос

Велики вторник е!
Във Велики вторник Христос е в Йерусалимския храм и поучава народа с притчи - ден за поучения и последни нравствени наставления.

Христос разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа. В тази притча се говори за пет мъдри и пет неразумни девици, а се подразбира пет мъдри и пет неразумни човешки души. Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните - само чисти светилници.

"Мнозина се запитват, кои са били тия девици? Десетте девици представят цялото човечество, от което половината са били разумни, а половината – неразумни.

„Петте деви били неразумни". – Защо били неразумни? – Защото не изпълнили задълженията си към Божественото. Христос казва: „Гладен бях, не ме нахранихте; жаден бях, не ме напоихте; болен бях, не ме нагледахте; затворен бях, не ме посетихте". Като казва това, Христос има пред вид петте неразумни деви, т.е. оная половина от човечеството, която не изпълни своята задача. Петте разумни деви изпълниха всичко това и навреме влязоха в Царството Божие.

Светилникът на човека трябва постоянно да гори.
Светилникът представя човешкото тяло, а маслото – неговото сърце. Светлината на светилника е умът на човека.
Значи, човек трябва да има тяло – светилник, масло –сърце, което постоянно да чувства и ум – винаги мислещ.
Бог познава само ония, които имат светещи тела. На ония, които са лишени от тела, от сърца и от светещи умове, Той казва: „Идете да си купите това, което не ви достига."

– Защо Господ не прие петте деви? Те, макар и късно, отидоха да си купят масло и се върнаха пак при Него. – Светът е рудник, дето трябва да се работи. Как ще изпратите своите слуги в тоя рудник без масло в светилниците им? Светлина е нужна за тях. Без тая светлина те нищо не могат да направят."

Учителя
"Петте разумни девици", 16 ноември 1916 г.

Цялата беседа тук:
http://petardanov.com/…/33-1916-11-16-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D…/

 

post-2-0-56551400-1429369850_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

В Страстната седмица да придобием искрица от Любовта Христова!

Седмицата на страданията – от старобългарски страст -'страдание' -последната от живота на Христос

Велики понеделник
Христос, влизайки в Йерусалимския храм, се разгневява на събралата се тълпа. Храмът за молитви е превърнат в тържище и в гнева си прекатурва масите на търговците.
"Моят дом се нарича молитвен дом, а вие го обърнахте на вертеп разбойници".

"Когато обичаш някого, всички страдания можеш да носиш.
Когато не обичаш някого, и най-малкото страдание не можеш да носиш.
Ако ние за Бога не можем да носим всички поругания, значи нямаме любов към Него. Каквото и да ти се случи - Бог те изпитва.

Бих желал всички да станат Христосовци, та като се съберат всички Христосовци, да образуват един общ Христос.

А онова, което даде сила на Христа да изтърпи тези страдания, беше Любовта Му. Пробният камък е Любовта. Това е вътрешната страна.

Христос казва: „Аз съм вратата". Ако искаш да влезеш в Божествения порядък, има само една Врата. Съзнанието на Христа обхваща благото на всички хора. Ако не можеш да намериш Любовта, ти не можеш да намериш Вратата - Христа.

Всеки, който обича, е врата и Христос действува чрез него. Щом се говори за Любовта, тя не трябва да се разбира по човешки. Любовта е изпълнение на Волята Божия, на Божия Закон. Онзи, който люби, е проводник."

Учителя

 

"Разговори на Ел Шадай"

 

Целият текст тук:
http://petardanov.com/…/9575-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8…/

 

Художник: Ел Греко, El Greco, La expulsión de los mercaderes, 1571

 

post-2-0-18414800-1429371340_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

...Хората представляват система от скачени съдове, според която ако един човек се разболее или страда, хиляди хора боледуват или страдат заедно с него. Умре ли един човек, хиляди хора умират заедно с него. Законът е такъв.

Следователно опасността от този закон се състои в това, че по невнимание човек може да причини пакост на хиляди хора.
Този закон има и добра страна, а именно: Ако един човек забогатее, с него заедно ще забогатеят хиляди хора. Този закон може да се формулира по следния начин: щастието на един носи щастие на хиляди хора. Нещастието на един носи нещастие на хиляди хора.

Въпреки съществуването на този закон, българите често употребяват поговорката: „Всяка коза за своя крак виси“.

Един беден човек живял в дома на един богат и без да иска виждал престъпленията, които богатият вършел. Той често му казвал: „Приятелю, това, което правиш, не е добро“. – „Не е твоя работа. Всяка коза за своя крак виси.“

Един ден бедният човек намерил на полето една умряла коза. Той я сложил на гърба си и я донесъл в дома на богатия. Вечерта, преди да си легне, той закачил козата на вратата на стаята си и я оставил да виси закачена цяла седмица. Козата започнала да се вмирисва. Като минавал край стаята на бедния човек, богатият се погнусявал от миризмата на умрялата коза и му казал: „Моля ти се, махни козата от този гвоздей. Хвърли я вън някъде, не мога да понасям миризмата ѝ“. – „Няма нищо, тя виси за своя крак.“ – „Не усещаш ли, че миризмата ѝ се носи из цялата къща?“

– „Разбираш ли, приятелю, защо обръщам внимание на твоите погрешки? Твоите погрешки и престъпления миришат като тази коза. Те се отразяват вредно не само на тебе, но и на твоите ближни.“

И така, помнете, че неразумният живот на един човек се отразява вредно върху всички хора. Човек не може да живее безотговорно.
Той носи отговорност за своите добри и лоши мисли, чувства и постъпки. Каквото прави човек, това се отразява и върху неговите ближни. Като знае отговорността, която носи за постъпките си, човек трябва да живее добре.

 

Учителя
"В Ниневия", УС, 16 декември 1934 г.

 

post-2-0-79192500-1431113654_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

"Казаната дума е добра само тогава,
когато може да възкреси един умрял човек." Учителя

Някой човек е тъй тъжен, тъй скръбен, не му се живее, намислил е да престъпи Божествения закон и да хване крива посока; вие дойдете, кажете му само една дума и той оживее – вие сте извършили вашата длъжност.

Колкото мъртви и да има, не се стремете да ги възкресите,
това е вече тщеславие; другите девет души оставете.Защото ще учите, във всяка окултна школа работата за всекиго от нас е точно определена, в чужда работа няма какво да се месим, ние ще гледаме своята работа. Ако си пръв, първият ще възкресиш; ако си втори, вторият ще възкресиш; ако си трети – третия; ако си четвърти – четвъртият и т.н.

И като свършиш работата си по този начин, ще обърнеш сърцето си към Бога и с Любов ще изкажеш своята благодарност към Него, че си могъл да кажеш една дума на място.

Като възкресиш този брат, не ти трябва по-добра реклама от него, тя е достатъчна за теб. Той, ако живее четиридесет години, като обиколи целия свят, ще ти бъде една реклама и ще каже. „Едно време бях мъртъв, но дойде един човек, една дума ми каза и аз оживях.

“Другите, като дойдат, ще те питат как стана.
– „Една дума ми каза, само една, особен човек е.“

И хората ще почнат да мислят, че той е могъл и други да възкреси.Той ще обиколи целия свят и ще разправя за теб,
а светът ще мисли, че ти си велик човек. Да, велик човек!

Казва Псалмопевецът:
„Словото Божие няма да се върне при Бога без да принесе своя плод.“ Всяко слово трябва да принесе своя плод: едно семе – един плод.

Учителя
"Символични окултни правила и мерки", ООК, 2 май 1922 г.

 

post-2-0-62535000-1431204161_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

"Чистиш ли нещо, ще го изчистиш напълно, отвън и отвътре!"

Днес всички говорят за морал, за чистота, но малцина прилагат това, което говорят и изискват от другите.

Къде е погрешката в живота на хората? Те се наемат да чистят себе си или своите ближни, но не свършват работата докрай.

Ето защо, чистиш ли нещо, ще го изчистиш напълно, отвън и отвътре.
Искаш ли от хората чистота, първо ти ще я приложиш.

Говориш за чистота, а влизаш в някой дом с кални обувки без да се изчистиш. Ако не се събуеш, поне изчисти добре обувките си и тогава влез вътре. Защо да не си носиш терлици и да влезеш с тях? Знаете ли, каква чистота ще има по домовете, ако хората се научат да събуват обувките си и да влизат в къщи по терлици?

Питат ме някои, как ще се оправи светът.
Според мене, едно от условията за оправяне на света е влизането в домовете с терлици.

Като не спазват това правило, някои казват: Не е важно, какъв е човек отвън; важно е сърцето да е чисто. Право е това, но дали сърцето е чисто?

 

Учителя
"Плащане на дългове"/ "Изплащайте дълга си", УС, 16 юни 1935 г.

 

post-2-0-46104700-1431236393_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

"Не желайте нещата да станат на времето, което вие сте определили.
Имайте търпение да дочакате времето, което Бог е определил.
Всичко, което Бог е обещал, ще стане, но на своето време."
Учителя

Щедростта не се изразява само в материално даване. Човек трябва да бъде щедър и в думи, и в чувства, и в добри мисли и постъпки.

Виждате, че някой сгрешил – не го съдете!
Кажете му: „Ще се оправи работата, не се смущавай“.

Някой объркал работите си. Кажи му няколко добри, ободрителни думи.

Виждаш, че някой страда. Не казвай, че това е карма, която сам трябва да носи, но спри се пред него и му кажи:
„Братко, не се отчайвай, всичко ще се оправи“.

Двама приятели често си говорили за Божия промисъл, за вярата на човека, но били на две различни мнения: единият вярвал в Бога, в Божествения Промисъл, а другият отричал тези неща. Те живели в един град в Америка някъде. По едно време единият от тях, атеистът, заминал за Ню Йорк, а другият останал в същия град. Като се видял сам, между непознати хора, без работа, той се притеснил и заболял. Дошло му на ум да се обърне към приятеля си за помощ, затова му написал писмо със следното съдържание:

„Ти казваш, че Бог помага, че съществува Божествен Промисъл. Ето, аз се намирам в крайна нужда; кажи ми сега как и къде да се обърна, да намеря Бога, да разбера Неговия Промисъл“.

Другият му отговорил: „Още докато получиш моето писмо, работите ще се наредят, но ако не излезе така, веднага ми пиши, аз ще ти изпратя известна сума, която съм спестил“.

Минали се две–три седмици, той не получил отговор от приятеля си. Докато си мислел какво ли е станало с него, той получил писмо от Ню Йорк от приятеля си, в което пишел:

„Както каза, така излезе. Получих известна сума, с която посрещнах всичките си задължения. От тия пари ми останаха и за път. Сега бъди свободен, не мисли повече за мене“.

Бъдете смели във вярата си.
Знайте, че в Божиите обещания няма обратни решения.
Когато помага, Бог изпраща помощта си на време.

– „Ама времената са усилни, тежки.“ В усилни времена, именно, човек не трябва да се разколебава. Ако в усилни времена се разколебава, вярата му е слаба.

Всичко, което Бог е предначертал, ще стане на своето време.

Щом вярвате, че Бог е създал света, че Той държи съдбата на хората в ръцете си, трябва ли да се разколебавате?

Не желайте нещата да станат на времето, което вие сте определили.
Имайте търпение да дочакате времето, което Бог е определил.
Всичко, което Бог е обещал, ще стане, но на своето време.

 

Учителя
"В Ниневия", УС, 16 декември 1934 г.

 

Цялата беседа тук: http://petardanov.com/topic/3221-1934-12-16-в-ниневия/…

 

post-2-0-55947700-1431242175_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×