Към съдържанието

  • Вход чрез Facebook Log In with Google      Вход   
  • Регистрация

Снимка

Цитати от Учителя, подбирани от Ludmila Chervencova

Цитати

  • Please log in to reply
Няма други мнения в тази тема

#1 Ани

Ани

    Advanced Member

  • Moderators
  • 708 Мнения:

Публикувано 18 април 2015 - 10:02

fasebook.jpg

 

ЗА ХРИСТОС
(МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО)

 

Христос никога не напуска земята. Когато имаме мир, едно хубаво, благородно чувство - това е Христос.(1, №797)

Има един жив Христос на Любовта, Който живее в нашите души и във всяко благородно подбуждение. Вътре в нашите души - това е живият Христос. Дали Той е в сърцето на един прост човек, на един съдия, учител, беден човек, на едно животно, все едно. (1, №531)

Щом обичаш науката, Христос е в ума ти. Щом обичаш хората, Христос е дошъл в сърцето ти. Щом постъпваш добре, Христос е дошъл. (1, №781)

Любовта, това е Христос. Обичта, това е Христос. Звеното вътре, което ще обедини хората, тази светлина ще проникне във вашата душа, във вашия ум, във вашето сърце, във вашето тяло - това е присъствието на Бога. (1, №890)

Ако Христос дойде между богатите и им каже: "Всички богати християни трябва да раздадат имането си на сиромасите", те ще Му кажат: "Ние такъв Христос не искаме." Ако дойде между бедните и им каже: "Заради любовта към Мене слугувайте на богатите доброволно, без пари", бедните ще кажат: "Ние такъв Христос не искаме!" Ако дойде Христос между жените и им каже: "Заради любовта си към Мене слушайте мъжете си и им угаждайте, както те искат", жените ще кажат: "Ние не искаме такъв Христос!" Ако дойде при мъжете, ще им каже: "Слушайте жените си и правете това, което те искат", те ще кажат: "Такъв Христос не искаме!" Ако дойде между свещениците, и те няма да бъдат доволни от Него. Значи ние искаме такъв Христос, Който да върши точно това, което ние желаем. (1, №2066)

"А вечен живот е", казва Христос - "да познаят Тебе, Единаго Истинаго Бога и пратения от Тебе Исуса Христа." Да познаят Бога, да познаят Христа.

Познаха ли хората Христа, когато той се яви преди две хиляди години? Познават ли го и днес? Когато истината се яви в света, тя няма да се облече в царски дрехи, а в скромна премяна. Така и Христос се яви преди две хиляди години в проста форма, в която хората не можаха да го познаят. Ала такива са законите на този свят. В тази проста дреха - привидно, човек като всички други хора, дори и учениците Му не Го познаваха напълно. Само трима от тях видяха при преображението на Христа неговото "лице", т.е. неговата вътрешна страна. В тази вътрешна светлина те Го видяха и познаха такъв, какъвто беше между ангелите. (2)

За хората обаче, каквото и да приказват, страданията на Христа, неговото разпятие и позорна смърт, си остават една от най-големите загадки. Защо Христос, най-великата душа, която някога е посещавала Земята, най великият характер, който някога се е проявил, защо този добър, умен и силен човек е трябвало да умре така трагично? Свещената книга казва, че така било "писано" - и нищо повече. Други твърдят, че това трябвало да стане, за да се спаси света. А сам Христос казва, че дошъл в света да свидетелства за Истината. (2)

Едно обаче може да се каже с увереност - Христос беше разпънат, защото Любовта не взе участие в неговия живот отвън. А там, където Любовта не вземе участие, се явяват най-големите страдания, най-големите драми и трагедии. Не Любовта ги създава, а състезанието за нея. Любовта сама по себе си носи навсякъде светлина, мир и радост.

Както и да е, но ние виждаме, че беше допуснато Христос да бъде разпънат. На кръста Христос преживя онова, което може да се нарече идейно-мистични страдания - най-дълбоките и най-интензивни страдания, които може да преживее една човешка душа. Той трябваше да изпие да дъно чашата на страданията - онази чаша, в която бяха събрани всички горчиви утайки на миналото. Ала в тези кондензирани, интензивни страдания, нему се разкриха всички тайни на миналото. И затова, съзнавайки важността на момента, след вътрешната драма, преживяна в Гетсиманската градина, Христос казва: "За този час Аз дойдох." Чрез могъщата алхимия на Любовта, Христос претвори отровите, събрани в тази чаша и по такъв начин ликвидира веднъж-завинаги с насилието. (2)

И наистина, не можеше ли Христос, който е бил силен, гениален човек, който е знаел своя висок произход, който всичко е предвиждал, който е знаел, какво ще стане, не можеше ли той да предотврати страданията, които са го чакали? Пред него е стояла алтернативата - или да призове "ангелските легиони", с помощта на които да унищожи и еврейския народ, и римската империя, сиреч да си послужи с методите на миналото, с Мойсеевско-Илиевския метод на силата и меча, с методите на древните магове и адепти, или да приеме чашата и кръста и да ги превъзмогне чрез силата на Любовта. Христос избра второто и това беше един пръв по рода си опит на Земята.

И наистина, ако Христос се беше уплашил от страданията, ако се бе уплашил от кръста, на който отпосле го разпънаха, от гвоздеите, с които го приковаха, от копието, с което го пронизаха, той нямаше да даде едно ново, съществено разрешение на трудната задача за повдигане на човешката душа. Той разтопи и поругания, и удари на бича, и кръст, и гвоздеи, и копия с огъня на Любовта - едничкият огън, който може да разтопи оръжията на насилието. И опитът Му излезе сполучлив. (2)

Така Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето на цялото човечество. Така Той откри пътя за спасението на онези страдащи души, за които бе дошъл. За тези именно прости, но възвишени души, които имаха смелостта да вложат вярата си в него - не за учените, силните, религиозните хора на своя век - Христос положи живота Си, за да живеят те в онази Любов, която Той им даде.
В страданията на Христа се крие нещо велико. Те представят скритата страна на Христовия живот, за която хората нищо не знаят. И все пак, когато Аз говоря за страданията на Христа, в моя ум изпъкват две велики качества на Христа - неговото безподобно търпение и неговото смирение. Благодарение на тях Той понесе всички хули, поругания и обиди, които хората Му нанесоха. Пред всичко това Христос е останал тих, спокоен и невъзмутим, като че нищо не става. От очите Му не е капнала ни една сълза. Това е велико търпение, това е самообладание, това е Любов! Това е канара, която нищо не може да разбие.

Разпъването на Христа беше една трагедия, но тази трагедия имаше своето разрешение - възкресението. Христос възкръсна и чрез възкресението Си победи смъртта. И така, както в страданията нему се разкриха тайните на миналото, така във възкресението той получи откровение за бъдещето. (2)

При своето идване преди две хиляди години на Земята, Христос ни показа само едната страна на своя образ. Ние виждаме Христа в унижения и скърби, в страдания и изпитания. Ние го виждаме като герой на изкуплението. Хората не познават още Христа в неговата слава, в неговата Божествена мощ и сила.

Този Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения - всичко онова,което разрушава човешкия ум и сърце, което всява смут и безначалие, което сковава човешкия живот. Той е живият Христос, Който внася живот, светлина и свобода за всички души, Който повдига и събужда у тях Любов към всичко.

Когато казвам, че Христос иде сега, някои мислят, че той ще дойде отвън. Христос няма да дойде отвън, той не ще дойде нито в човешка, нито в каква да е друга форма. Когато слънчевите лъчи влизат във вашите домове, значи ли това, че самото Слънце ви е посетило? (2)
Помнете: Христос е проява на Божията Любов. И той ще дойде като вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. Тази светлина ще привлече всички около Христа като около велик център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа отвътре - това ще бъде повторното идване на Христа на Земята. Не го ли приемат по този начин хората, ще продължава този живот на безлюбие, на страдания и неволи, на външни вярвания, суеверия и заблуди. (2)
Христос дойде на земята, да научи хората да бъдат проводници на Божията Любов, както Той е проводник. (1, №974)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.
2. Из книгата „Учителят говори” с Редактор - съставител Георги Радев 1939 година.

 

ПОВЕЧЕ: http://www.panevritm...losophy/Christ/

 

Прикачени миниатюри

  • 10981815_10153226689055429_7785432419407949720_n.jpg


Теми съдържащи: Цитати

0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни