Jump to content
Ани

Цитати от Учителя, подбирани от George Tzenev

Recommended Posts

fasebook.jpg

 

George Tzenev сподели своя снимка.

"Хората си препятстват, само когато не се обичат. Щом се обичат, те не си препятстват."

 

10985941_10204741520315273_7810819143225

 

 

Хората си препятстват, само когато не се обичат. Щом се обичат, те не си препятстват. Вие трябва да приемете, че Божественото съзнание прониква навсякъде – и в хората, и в животните, и в растенията. И когато хората не живеят разумно, т.е. съобразно този Принцип, Той се опълчва против тях. Когато някой мисли, че може да върши, каквото желае, той ще опита силата на този Принцип. Ако не живее разумно, човек се опълчва срещу Божествения принцип, и без да подозира, влиза в стълкновение със силите на природата, които му показват, че той не може да живее, както иска. Той може и трябва да живее разумно! За да живее разумно, човек трябва да мине специална школа, каквато е школата на Христовото учение. Тя разполага с методи, които помагат за развиването на способностите в човека.

Учителя Петър Дънов

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 
George Tzenev сподели своя снимка.
 

Ние нямаме и религия, която да внася безсмъртие у човека. Аз казвам, че действително православна религия още не съществува в света. Като казвам това, някои могат да ме питат към коя религия принадлежа. Отговарям: към никоя съвременна, куха, без съдържание религия. Аз ще ви кажа към коя принадлежа и ще ви определя какво нещо е религия - най-кратко определение: религията е връзка между Любовта и Мъдростта. По-добро определение на религия от това няма. Онзи, който е намерил тази връзка - Любовта да действа в душата му и Мъдростта - в ума му, той има религия, той разбира закона и самото безсмъртие. Тази религия ни прави подобни на Бога. Как може да бъде човек подобен на Бога? - Да не умира, защото Бог е безсмъртен. И Христос казва: "Бъдете съвършени, както е Отец ваш съвършен". А не може да бъде човек безсмъртен, ако не е съвършен. Ще попита някой: "Ами защо светиите умряха?" - Защото понесоха греховете на хората. Когато се освободим от греховете, ние не ще умираме, а ще дойдем в онова положение, което е същината на туй Учение - да живеем в Любов и Мъдрост. Човек, който няма тази Любов, не може да бъде религиозен и безсмъртен. Според туй определение (схващайте ме добре), да не умираш значи да си господар на всички положения в Живота: да ти еднакво радостен и когато страдаш, и когато се радваш; да ти е еднакво, когато губиш и когато печелиш. Кого ние похваляваме днес в живота, нали всички ония герои, които са страдали и умрели? На кого издигаме паметници и полагаме венци - на крадците ли, които са грабели чуждото, на богатите ли, които са натрупали милиони, на философите ли, които са се отличавали със знания? - Не, а на ония, които са страдали и се самопожертвали за човечеството; на тях последното отдава почит и дан.

 

Учителя Петър Дънов

post-2-0-00643400-1428857832_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

Ние трябва да започнем с основната идея – Любов към Бога! Да възлюбим Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. Само тогава силата Христова, или разумната сила, или силата на Истината ще се прояви в душата на всички. Така сплотени в Божията Любов, ще бъдем мощни като един човек. Не искайте всички индивидуално да се проявите. Когато се обединим в Бога, всички ще бъдем едно и всичко, което се отнася до проявите на другите, ще ни радва като наше, понеже всички ще бъдем едно цяло.

Учителя

 

post-2-0-77345000-1429257582_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

Всички ние допускаме грешки, и ако не си ги прощаваме един на друг, се сърдим и се разделяме. А така не се прави Братство.

"Любов трябва на хората. Любов към Бога. Любов на пълно самопожертване, човек да изпълни напълно Волята Божия. Това е най-великото нещо, което можеш да направиш на земята. Ако всички Божии служители разбираха така изпълнението на Волята Божия, ако всички говореха за Любовта, каква сила щяха да бъдат! Сега за какво се делят – за нищо и никакво."

Беинса Дуно

 

post-2-0-89271600-1429290705_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

„Аз поздравявам младото поколение. Те ще възкръснат. На младото поколение ще дадем всичкото си съдействие. Едно съм с тях. Аз съм с младото поколение, момчета и момичета, които имат стремеж към вечните ценности на живота, които имат любов. Идете и воювайте с оръжието на любовта! Победата ще бъде ваша. В бъдеще ще дойде едно ново поколение - нови типове.

Ако ми дадете възможност, ще въздигна това младо поколение. Ще му дам философия, знания и начин за работа. Не монаси да ги направим, но художници, музиканти, поети, и работници, да служат на Цялото, на Божественото. Във всички области на науката ще бъдат посветени.

Трябват училища, в които младежите да се възпитават как могат да станат строители на бъдещото общество.”

 

из "Учителя за педагогиката"

 

post-2-0-32840900-1429298108_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Иде радостната вест – с музика и песни ни съобщават, че Мирът иде вече. Великото Божествено войнство слиза отгоре, пръсва се между всички народи – германци, французи, руси, англичани, италианци, българи, сърби, всички заедно пеят: „Мирът иде вече! Всички сме братя.“ Христос казва: „И Аз Съм сред тях.“ Той е възседнал бял кон, с бяло знаме в ръка и казва: „Дето са двама или трима, събрани в мое име, там съм и аз.“

Сега, като се върнете по домовете си, нека всеки в себе си каже: „От днес започвам да обичам своите Божествени майка, баща, брат и сестра.“ Кажете ли си така, всички мъчнотии и неразположения ще отстъпят мястото си на Радостта и на Веселието. Нова струя на Живот ще се влее във вас, нова Сила ще бликне, каквато никога не сте изпитвали. Този е пътят, по който ще стане отварянето на вашите очи и уши. Този е начинът за познаване на Христа, на вашите майка, баща, брат и сестра, които сте забравили.
Днес България има нужда от герои на фронта срещу злото, които да проявят търпение – носете тази мисъл навсякъде. Помнете: няма зло за България. Българският народ ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима, даже и повече, отколкото очаква. След хиляда годи ни България ще бъде голяма, ще разполага с толкова земя, колкото не е предполагала, ще я управлява един от най-добрите царе. Ще има и добри поданици: добри свещеници и учители, добри съдии и управници, разумни майки и бащи, безкористни търговци, трудолюбиви земеделци. България ще се превърне на райска градина, а българите ще бъдат облечени в празнични премени. Това ще се сбъдне след хиляда години.

29 септември 1918 г., София

 

беседа "Да се роди", Сила и живот, том 3

рис. Лили Димкова

 

post-2-0-28925700-1429305589_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Исус е великият, Божественият човек, който се е въплътил на Земята, за да прояви Божията Любов. Исус е въплъщение на Бога, както нашето Слънце е въплъщение на Великото слънце, което изпълва цялата Вселена. То е седемдесет и пет милиона пъти по-голямо от нашето Слънце, но се е въплътило в него, за да поддържа живота на Земята. Исус, който дойде на Земята, също така беше седемдесет и пет милиона пъти по-малък от Божествения Исус. Така смален, Исус може да влезе в нас и да работим заедно. Неговите мисли и желания ще бъдат наши.

Учителя Беинса Дуно

 

"Да го посрещнат", Сила и живот, том 3

 

post-2-0-11016300-1429367253_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Не искайте Господ да ви постави на някой планински връх, не сте за планинските върхове. Ако ви е поставил в долината, сте в най-добрите условия. Страдаш, унижават те хората – не се бой; тъпчат те – не се бой! Българите, когато искат нивите им да израснат повече, викат някой овчар да ги тъпче. Не се обезсърчавайте! Всичко ще се превърне в добро за онези, които любят Господа – те ще укрепнат, ще станат силни, възвишени и благородни, ще придобият знания и Мъдрост, ще придобият Великата истина, която ще ги направи свободни.

Учителя

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

George Tzenev

31 март в 12:41 · Редактирано


ДА ГО ПОСРЕЩНАТ
 
Когато посрещнете Исуса, Той ще ви даде обяснение на всички въпроси, които ви интересуват.
+++
Смисълът на Живота се заключава в следното: бъди доволен от това, което ти е дадено днес; благодари на Бога, че и днес Слънцето изгря; благодари за радостите и скърбите, които ти са дадени.
+++
Който придобие Новото, коренно се преобразява. Желая ви още днес да влезете в областта на Новото, да станете нов човек. Първото нещо, с което ще започнете, е приложението на Любовта като велик
Божествен акт.
+++
Приложете за една седмица мисълта, че иде Доброто в света. Иде Христос, когото трябва да посрещнете. Ако сте обременени, натъжени, изоставени, турете всичко зад гърба си. Ако мислите,
че сте изоставени, причината е във вас – вие сте се обърнали с гръб към Бога. Направете един полукръг и обърнете се с лице към вашия Баща, за да се върнете към своето детинство и юношество, когато сте били при Него, и Той ви е милвал и галил.
+++
Които следват новата религия, те са служители на живия Господ – те са братя и сестри помежду си, те са приятели и приятелки. И там има лекари, но за здрави хора; и там има адвокати, но за Правдата; и там има учители, но за истинското Знание, носители на Светлина и на Мъдрост. Красиви и велики работи има в духовната наука.
+++
Учението, което днес ви проповядвам, не е ново. Проверявайте го и прилагайте думите ми. Народът, който излезе да посрещне Исуса, представлява вашите мисли, чувства и действия, които трябва да се обединят и единодушно да приемат вашия Исус и да кажат: „Осана, благословен е този Исус, който влезе в моя Йерусалим!“
+++
Всеки народ, който излезе да посрещне Исуса и Го приеме в себе си, ще бъде избран и велик; който Го пренебрегне и прикове на кръста, ще бъде разпръснат по четирите краища на света. Това е казано преди две хиляди години, това е казано в Рая преди осем хиляди години. Казано е в Писанието: „В който ден ядеш от забранения плод, ще умреш, т.е. ще излезеш от Рая и ще бъдеш пръснат по целия свят.“ Желая ви да посрещнете вашия Исус, да Му дадете добър прием и да станете здрав народ, силен, крепък по ум, по сърце, по Дух и по душа.

 

8 септември 1918 г., София
 

Да Го посрещнат

post-2-0-93712600-1429983657_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

ЗА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ

 

Учителят - добрият ни и светъл Учител - беше светлият лъч, изпратен от Бога между нас. Той със своята обноска, със своя живот, със своята любов към нас и със своята мъдрост в изясняване на Божиите истини, обгръщаше душите ни с нетленни духовни богатства.
Неговата всеотдайна преданост към Бога надминаваше всичко.

Неговите мисли, Неговите чувства и Неговата обхода бяха във всичко отмерени. Той казваше: „За всяка своя дума аз съм отговорен пред Бога и пред съвестта си." И в тази светлина Неговите ученици с голяма любов и преданост Го слушаха.

Учителят за своите ученици беше видимият образец във всичко. Той беше живият пример за нас. Той ни въвеждаше в законите на Любовта. Той ни учеше: „Влезте в закона на Любовта, защото Любовта е най-великата непобедима сила в живота!"

Верният ученик носи дълбоко в душата си духовния образ на Учителя.

Ние изпращаме към Бога и към Учителя нашата всеотдайна любов и им изказваме нашата безгранична благодарност за всичко, което те правят за нас и сме готови да работим с всичкия си ум, сърце, душа и дух за великия Божествен идеал - идване Царството Божие на земята, изразено в братска любов и разбирателство между всички хора!

Амин!

 

София - Изгрев
5. IX. 1948 г.

 

из ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО от старшия брат на Бялото Братство -Тодор Стоименов по случай годишната духовна сбирка на Братството

 

post-2-0-68533400-1431197342_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Като благодариш на Бога за Доброто, то расте. Като благодариш на страданието, то си отива. Като не благодариш за Доброто, то си отива. Като не благодариш за страданието, то си остава и расте. Това са четири закона в Природата.

 

Учителя

 

post-2-0-06511000-1431197655_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

"Мъдростта е защита."

 

Законът на Доброто е следният: Ако благодариш за малкото Добро, ще дойде голямото Добро; ако благодариш за голямото Добро, ще дойде още по-голямо. Законът на злото е обратен: Ако благодариш за малкото зло, иде по-малко зло; ако не благодариш за малкото зло, ще дойде по-голямо зло.

 

Учителя

 

post-2-0-22656000-1431197767_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Ако се намирате пред водопад, зад който свири оркестър, ще чуете ли нещо от това, което свирят? Ако и в душата ви има подобен водопад, ще чуете ли нещо от нейната хармонична музика? Божествен е Животът на душата, но нищо не можете да разберете от него, защото пред нея има водопад, който бучи, вдига шум наоколо. Ще кажете, че и водопадът е необходим – необходим е, но когато изучава Божествения живот, човек трябва да бъде далеч от всякакви водопади. Влез в душата си, в хармонията на Живота, и ще видиш, че светът е оправен. Влез в някоя цветна или в някоя овощна градина, за да видиш каква красота, какви блага съществуват в Природата. Качи се на висок планински връх и оттам разглеждай величието на Природата.
Потърсете Христа, за да възстанови изгубеното равновесие на ума и на сърцето ви.

 

беседа "Двата полюса", Сила и живот, том 3

http://petardanov.com/…/282-03-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D…/

 

post-2-0-05795900-1431198085_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

"Молете се, усърдно се молете!"

 

Молитва на учениците на Бялото братство

Благодарим Ти, Господи, че сме се родили в тази епоха. Благодарим Ти, че си ни повикал и пробудил във Веригата на Бялото братство.

Молим Ти се, чрез силата на Твоя Дух, чрез великите духове на Бога живаго и нашия контакт, чрез Твоето слово да се пробудят тези души в света, които още не Те познават.

Благослови всички тия, които работят за Твоето дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията нива за идването на царството Божие на земята.

Амин.

 

post-2-0-87173900-1431198209_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Да спазваме напътствията на Учителя - това е единственият начин да издържим изпитите, който ни предстоят!

"И окултният закон гласи тъй: не противодействай на омразата, понеже щом й противодействаш, ти й даваш повече сила – щом й противодействаш, ти я признаваш за реалност, а щом противодействаш на тази реалност, ти я признаваш за сила. Щом не я признаваш, мисли само за Любовта, говори само за Любовта, а остави омразата така – да си действа. И право казва Христос: „Не противи се злому.“ Защо? – За да не му даваш сила – щом му противодействаш, ти му даваш сила да черпи от теб.

Сега, само чрез този закон за трансформиране на енергиите може да се създаде една разумна хармония.

Да кажем, някой брат от вас изгубил своето равновесие, разсърдил се и вие се съберете и почвате да разправяте туй, което не е нужно да се разправя за него, за неговата негативна страна; това нещо мине през целия клас и после всички разправяте, че такъв ученик като него нямаме – всинца сте пропаднали в изпита си, всички сте вляво. Щом този брат, този ученик е съгрешил, вие се съберете, направете една молитва, пратете една благодарна мисъл към него, почерпете нещо от неговата грешка и кажете: „Слава Богу, че Господ ни даде една много добра беседа и много благодарим на този брат, че той стана един образец и ни даде един изпит.“ Пращайте му хубави мисли, той ще се насърчи – тогава вие сте в дясно, това е трансформиране на енергията и така трябва да постъпвате. И тъй, в бъдеще като ученици на Школата вие трябва да приложите този закон, той е за вас Сила – само по този начин вие можете да се развивате правилно. Ако почнете да го прилагате в действие, ще забележите едно растене, просветляване на вашия ум, смекчаване на вашето сърце, усилване на вашата воля.

По-хубаво нещо от това няма – да имаш благоволението на Бога, на Ангелите, на светиите, да имаш разположението на Бога, какво по-хубаво от това да сме в хармония и съгласие с този Велик закон! Те няма да ни дадат нещо, което да не можем да изпълним, няма да изискват от нас невъзможни неща – те ще ни дадат неща възможни, съобразно с нашия ум, сърце и воля, неща, които ще ни облекчат, просветят. Тъй щото няма какво да се обезсърчаваме."

 

http://www.beinsadouno.com/old/lectures.php?id=418

 

post-2-0-33545500-1431198349_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

ВЕЛИКОТО ВСЕМИРНО БРАТСТВО

 

Единствената Велика общност, която сега съществува в света, това е Великото Всемирно братство.

И когато ние говорим за Великото Всемирно братство, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване под прямото ръководство на Великия Божи Дух.

Онези членове от Великото Всемирно братство, които ръководят развитието на човечеството и го водят към светли бъднини, не образуват някакво видимо за хората общество или организация. Те съставят един жив колективитет, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, сред които хората живеят. И затова е смешно да се говори, че седалището на това Братство е тук или там, сред този или онзи народ.

Тези Братя не са така обикновени, както хората си мислят. Всеки един от тях може да вдигне Земята на ръката Си и да я метне като топка в пространството! А те могат да направят това, защото зад тях стои нещо още по-мощно, по-велико, на което те са служители. И когато някои мислят, че могат да се противопоставят на тези Братя, това показва, че те не разбират дълбокия смисъл, който се съдържа в понятието "Бял Брат". Ако е въпрос за сила, тези Братя разполагат с най-мощната сила. Те така добре познават функциите на човешкия мозък, че в един ден могат да приспят цялото човечество. Какво представляват и най-мощните съвременни оръдия пред силата на тези Велики братя? Ала те не искат да си служат с крути мерки - те оставят хората сами да опитат нещата, макар с цената на хиляди страдания, защото само страданията са в сила да ги облагородят и изправят.

Но ако хората днес не вървят в правия път, причината е, че в противовес на Великото Бяло братство, работи друга една ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват така нареченото Черно братство.

Бялото братство е свързано с положителните сили, с Доброто, а Черното братство - с отрицателните сили, със Злото, в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили обаче са нужни засега за проявата на живота. Службата им е строго разпределена.

Освен тези две школи, има една трета школа - школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадатнито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция, създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на Битието онези възвишени духове, които са създали слънчевите системи - в това число и нашата. Те са създали и устроили Първичната "космична" земя, някогашния "рай". На тази "космична земя" и досега живеят онези съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите Предци на човечеството.
Тези Творци на миналото, тези велики Предци и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат в рай. С тях ще дойдат и онези сто четиридесет и четири хиляди души, за които се говори в Откровението, и между които има представители от всички народи на миналото и настоящето. Ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния Си дух всички пробудени души от четирите краища на Земята и всички заедно ще въведат истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидим свят.
Така е работило, работи и ще работи Великото Всемирно братство в света. И то ще работи дотогава, докогато единната Любов, единната Мъдрост и единната Истина обхванат цялото Битие. Тогава всяко дихание ще хвали Бога в свещен мир и хармония.

Спасението на човека зависи изключително от Любовта.

Висшата, идейна Любов се проявява в Любов към всички хора, без те да подозират нейния източник. Да любиш хората, дори и когато те ненавиждат и ти мислят злото; да им служиш постоянно, без те да знаят това - това ще рече идейна Любов, това ще рече служене на Бога. Защото това е една от основните черти на Божествената Любов - тя иде към нас независимо от това дали сме грешни, или не. Магическа сила се крие в Любовта. Тя е ключ, с който всичко затворено се отваря. Любовта си има свое свещено име - загубената магическа дума, която търсят кабалистите от всички времена. Свещеното име на Любовта, това е магическия ключ на безсмъртния живот. Чрез него всички отрицателни енергии се превръщат в положителни. С него човек може всичко да направи. Затова се казва, че за Любовта всичко е възможно.

Докато Любовта не влезе в света, той няма да се преобрази. Тя е велик огън, който внася живот. Но няма по-страшна сила от Любовта за онези, които са в дисхармония с нея. За тях настъпват тогава адски терзания. Огънят на Любовта, като една велика вълна, идва сега в света. Той ще разтопи всичко онова, което не може да издържи висшите трептения на Любовта.

 

из "УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ"

 

 

 

post-2-0-75372000-1431198537_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Молитва.

 

Само молитвата ще ти покаже разумния начин да изплатиш кармата си по-лесно.
При молитвата трябва да преживееш едно Божествено състояние.
Молитвата е едновременно начин, по който ученикът чрез нея научава каква е Волята Божия.

 

Свещени думи на Учителя

 

 

post-2-0-95829500-1431198707_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Христос казва: „Ако се не роди човек изново, не може да види царството Божие.“ Превеждаме: за да добием Царството Божие, за да възприемем външната светлина, която ще внесе в нашия ум цветовете и формите на телата, потребни са впечатления, които отпосле ще се обработват. Реални неща не са видимите, а невидимите, които възприемаме вътрешно. Някои хора, светски и религиозни, имат криво схващане, като мислят, че виждат нещата само външно. Външното виждане наричаме гледане. За да видим физически един предмет, съзнанието ни трябва да бъде будно. За да виждаме предмета външно и вътрешно, т.е. и физически, и духовно, нужни са Мъдрост и Любов. Не можеш да познаеш човека, докато не го обичаш; не можеш да го разбереш, докато не се свържеш с Разумността, която работи в него.

Ако ви пита някой какво носи Новораждането, отговорете: „Новораждането носи в себе си условия за запалване на изгасналите свещи на хората, за изправяне недъзите на телата им, за отваряне очите на слепите, ушите на глухите и т.н.“ Само Бог е в състояние да оправи живота на хората, само Той е в състояние да издигне падналите хора и да оправи техния път.

Постъпвайте и вие като Бога: видите ли, че умът и сърцето на брата ви са изопачени, не го критикувайте, но му помогнете да се изправи – това значи да правите Добро. Как ще направите Добро, не мислете, важно е да имате желание да го правите.

Животът ви ще се преобрази, ако видите само една частица от Бога. За да видите поне частица от дрехата Му, вие трябва да се освободите от своите отрицателни прояви – злоба, завист, омраза, гняв и др.

Само Учителят може да помогне на ученика да придобие условията за влизане в Царството Божие. Ако Слънцето не изпраща своята светлина и топлина, Земята сама нищо не може да ни даде. Без учител, ученикът нищо не може да направи.

Иде Божието благословение върху българския народ, иде Божието благословение за всички народи. Които са готови, ще проверят това след десет години, други някои – след сто години, а най-неподготвените – след хиляда години. Всички ще проверят, че думите ми са истинни, и ще кажат: „Благодарим Ти, Господи, че отвори очите ни да виждаме.“ Тогава всички ще се убедите, че страданията, които днес преживявате, не могат да се сравнят със Славата, която ще дойде след десет, сто или хиляда години.

 

6 октомври 1918 г., София

из беседа "Да се роди", Сила и живот, том 3

http://petardanov.com/…/282-03-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D…/

 

post-2-0-83216800-1431198889_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Всяка преходна форма е недовършена картина, върху която работи БОЖЕСТВЕНИЯ ДУХ. Ученикът вижда само доброто - навсякъде и у всекиго.

Свещени думи на Учителя

 

Споделям тези думи във връзка със спора за ОУ "Изгрев", който се разгаря от няколко дни в групата. Както и за всеки друг спор, защото от спора не може да се роди истината, както някои твърдят. Споренето води само да разделение между спорещите, а е казано, че това, което ни разделя, не е от Бога.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Велика Истина!

 

Днес всички съвременни хора говорят за Любовта Христова, както и за своята любов към Христа. И апостол Павел казва, че всички сме свързани със съзнанието на Христа. Питам: ако наистина, ние обичаме Христа и сме свързани с Него, не държим ли сметка, как се отразяват върху Него всички наши недоразумения, отмъщения, омраза, гняв, завист и ред още анормалности? Както мравите, комарите хапят нашите тела и предизвикват малки ранички, също така и нашите отрицателни прояви предизвикват безброй такива ранички върху тялото на Христа. В този смисъл Христос и досега още не е свободен от страдания. Всеки момент той трябва да прави грамадни усилия и да се лекува, и то от близките си. Когато се казва, че Христос дойде между своите, и те не Го приеха, не се подразбира светът,но се подразбират вярващите, които Го очакваха и казваха: Господи, като дойдеш между нас, ние всичко ще направим заради Тебе. Обаче, дойде Христос между тях, и те взеха от Него всичко, с каквото Той разполагаше, разпнаха Го и казаха: ние не можем така лесно да се подобрим; по еволюционен път ще подобрим живота си. Под думата „еволюция" аз разбирам развитие, което продължава цел живот. Истинското развитие подразбира разумно качване и слизане без падане. Представете си, днес вие имате добро разположение на духа, но дойде някой, вземе от вас 20 000 лева на заем и не ги върне. Вие веднага се сърдите, дигате цял скандал, отказвате се от Христа, от Бога, че някой ви излъгал. Какво е виновен тук Христос? С този скандал вие си причинявате по-голяма пакост, отколкото с загубата на тези 20 000 лева. Не можете ли и вие, като Йова, да кажете: Бог дал, Бог взел. Ето защо, като хора, вие трябва да обърнете внимание върху малките си погрешки, върху малките противоречия във вашия живот, които другите хора не виждат.

 

Мировия Учител Беинса Дуно

 

post-2-0-59486500-1431199147_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Всеки да се вгледа в себе си, да разбере, че злото е в самия него, в неговите изопачени разбирания. Следователно, за да възпитавате хората, а себе си да самовъзпитавате, трябва да приложите Христовото учение – учението на Любовта.

 

Учителя Беинса Дуно

 

post-2-0-86964000-1431199505_thumb.jpg

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Аз казвам: Не се одумвайте! Не одумвайте другите хора, за да ги увредиш. Ако одумваш другите хора, за да ги поправиш, това е друго. Кажи му: „Не прави това, не е хубаво това. Това ако правиш, това ще ти произведе.“ А пък ти ще говориш на някого: „Еди кой си брат има този дефект.“ Той пък ще отиде и ще каже на този брат, че онзи говори против него лошо. И той ще почне да говори против тях. Това са вече уловки на черната ложа. Черната ложа най-първо ще му каже: „Кажи му това и това.“ А пък на тебе ще тури друга мисъл. Това, което скарва хората, не е от Бога. А пък това, което примирява е от Бога. Колко трябва да бъде човек внимателен.

 

Условията за растеж

Учителя

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

Тези думи са ключ към бъдещето на България и Българите. Те осветяват пътя ни към Новата Епоха. Разпространявайте ги!

"Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. Всички ще се подобрят, ще станат добри хора. Всички свещеници, проповедници, учители, майки и бащи ще проявят Доброто в себе си и ще говорят на един език. Господ казва: „България ще бъде благословена!“ Времето ще покаже истина ли говоря, или не.
Всички ще бъдете носители на Новото учение по света – така е решил Бог, а каквото Той решава, не се разваля. Не се обезсърчавайте и бъдете благодарни за това, което Бог ви е дал. Всяка година Той ще ви дава все повече и повече. Той ще ви дава от новото вино, от което няма да се опивате. – „Какво ще стане с България?“ – За България иде голямо добро, което всички трябва да приемат доброволно. Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, но Бог няма да отмени решението си. Какво правят майките със своенравните си деца? За да приемат благото, Доброто, което им дават, те ги набиват.
Идете сега по домовете си и носете Новото учение навсякъде."

 

беседа "Доброто вино", "Сила и живот", том 3

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

fasebook.jpg

 

"Господ ме е изпратил в България да завъртя колелото на живота в обратна посока, и аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота."

 

Малкият закон

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×