Към съдържанието

  • Вход чрез Facebook Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


Video Options   
Снимка

"Анатомия и физиология на синархията", Димитър Калев, 6.09.2014, Варна"Анатомия и физиология на синархията", Димитър Калев, 6.09.2014, Варна

Filip Filipov

Във Варна се провеждат изключително полезни и интересни лекции, които се надявам да харесат на цялата група. Ето първата лекция, която пускаме - "Анатомия и физиология на синархията", лектор - Димитър Калев, изнесена на празника на Варненското братство - 6.09.2014 г.

Линк към групата - 19 февруари 2015

Rate Video   - - - - -

Videos System v3.0.3 © 2018 DevFuse