Към съдържанието

  • Вход чрез Facebook Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


Video Options   
Снимка

Ферма за норки – Европа каза стига! Видео клип на Bulgarian Vegetarian SocietyФерма за норки – Европа каза стига!
Видео клип на Bulgarian Vegetarian Society


Published on May 8, 2015

България да е подчертано екологична зона, а не място за упадъчните бизнеси!
Да, смятаме, че е възможно да се попречи на "бизнес за милиони долари", защото развитите държави от години вече осъзнават проблематиката – в Англия, Австрия, Холандия, Северна Ирландия, Дания, Хърватия и др. бизнесът е вече забранен със срок до 2024 г. да се прекрати. Затова започват пренасянето му към България и сега е моментът да се реагира – преди да са напреднали процесите, защото после данъкоплатецът ще плаща, за да се закриват и преструктурират подобни ферми. / 08.05.2015

линк към групата

Rate Video   - - - - -

Videos from Видео (View More)

Videos by Ани (View More)


Videos System v3.0.3 © 2018 DevFuse