Към съдържанието

  • Вход чрез Facebook Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


Video Options   
Снимка

ВЪЗВАНИЕ КЪМ РОДЪТ СЛОВЕНСКИПубликувано изображение

ВЪЗВАНИЕ КЪМ РОДЪТ СЛОВЕНСКИ

Във възраждането на народите умът и сърцето трябва да вървят успоредно, любовта и добродетелта взаимно, силата и разума наедно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тия условия всичко е изагубено за тях безвъзвратно. Затова е необходимо да се спрете и обмислите положението си, в което се намирате, за да избегнете общото разрушение, което виси вече над главите на всички ви.

Линк към pdf с пълния текст: http://petardanov.co.../Prizvanie18...

Rate Video   - - - - -

Videos from Видео (View More)

Videos by Ани (View More)


Videos System v3.0.3 © 2018 DevFuse