Към съдържанието

  • Вход чрез Facebook Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


Video Options   
Снимка

"Вегетарианството - култура и идеология", Христо Маджаров, 14.02.2015, Варна

Вегетарианство


"Вегетарианството - култура и идеология", Христо Маджаров, 14.02.2015, Варна

Лекцията на Христо Маджаров представя основни идеи на вегетарианството, научни и религиозни позиции по темата и най-вече духовни опитности, които стимулират съзнателния човек да направи крачка в еволюцията си. (Filip Filipov,26 февруари)

Линк към групата

Rate Video   - - - - -

Videos System v3.0.3 © 2018 DevFuse