Към съдържанието

  • Вход чрез Facebook Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


Video Options   
Снимка

"Пътят на Беинса Дуно" (Въпрос на гледна точка, ТВ7, 27.02.15 г.)"Пътят на Беинса Дуно"

Предаване "Въпрос на гледна точка" на ТВ7, на 27.02.15 г. с участието на Галина Герасимова

На 11 юли 1864 г. Около 12:00 ч. по обед в село Хадърча, сега Николаевка, на 30 км сверозападно от град Варна, се ражда Петър Константинов Дънов. Той е третото дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Чорбаджиатанасова. През август 1888 г. Дънов заминава за Америка. По време на 7-годишния си престой в САЩ вероятно влиза във връзка с окултните общества на теософите и розенкройцерите, които по това време фокусират вниманието на западната духовна интелигенция.

На 7 април 1900 г. свиква във Варна първи събор на Бялото братство, което той нарича "Среща на веригата".
В предаването "Въпрос на гледна точка" Галя Герасимова разказва за Дънов и пътуването на Дънов. Пътуването му не може да приключи. Сега започва, защото ние сега започваме да осъзнаваме фактите за живота му, заяви гостенката.

Линк към групата

Rate Video   - - - - -

Videos System v3.0.3 © 2018 DevFuse