Jump to content

Цялата активност

Този поток се обновява автоматично     

  1. Днес
  2. Earlier
  3. Здравейте, Не открих подобна тема, затова реших да добавя нова. Къде мога да намеря колекция с електронни книги на Учителя за предпочитане във формат подходящ за e-Reader. Edit: Открих долните колекции: https://archive.org/details/beinsaebooks (електронни книги) https://archive.org/details/beinsaaudiobesedi (аудио беседи)
  4. Здравейте, приятели. Сканирах една важна лекция. 17.01.1941г. „Новият ден“ - ООК Новогодишно лекция. http://petardanov.com/index.php/files/file/1723-17-01-1941г-„новият-ден“-оок/#gsc.tab=0 Тази лекция е обработена от Учителя и е издадена като самостоятелна брошура през 1941 г. под заглавие „Новият ден“. Поради големия интерес и изчерпване на количеството се прави допечатка от още 3000 бр. Необработената стенограма озаглавена „Налягане, напрежение, разумност“ може да се види накрая в Приложение.
  5. Здравейте, мили приятели. С радост искам да ви покажа тази сканирани книги. Преди няколко години започнах да търся книгата, която споменава Учителя в две писма до Иларионова. Книгата се казва „Животът на Исуса“. Тъй като не се споменава от кой автор е, започнах да сканирам книгите с подобно заглавие. Двете писма ще сложа най-отдолу. Все още не съм сигурен коя точно е книгата, но мисля че всичките са интересни. Ето и шестте сканирани книги. Надявам се да ви харесат. Поздрави. 1893г. - Живота на Исуса - Ернес Ренан http://petardanov.com/index.php/files/file/125-1893-животът-на-исуса/#gsc.tab=0 1927г. - Животът на Христа - Джиовани Папини http://petardanov.com/index.php/files/file/1629-живота-на-христа-джиовани-папини/?fbclid=IwAR35zWQ77pU4eoOd-o6pv2DSXpGt2rACwRNUkITJ7nZ4uRg6eBVjsLZOFsE#gsc.tab=0 1939г. - Живота на Исуса - Франсоа Мориак http://petardanov.com/index.php/files/file/1729-1939-живота-на-исуса-франсоа-мориак/#gsc.tab=0 1940 - Животът на Исуса - Чарлз Дикинс http://petardanov.com/index.php/files/file/1727-1940-живота-на-исуса-чарлз-дикинс/#gsc.tab=0 1951г. - Животът на Исуса Христа - Марковски http://petardanov.com/index.php/files/file/1730-1951-живота-на-исуса-христа-марковски/#gsc.tab=0 1921г. - Посвещение в Христа - Седир http://petardanov.com/index.php/files/file/1728-1921-посвещение-в-христа-седир/#gsc.tab=0 Ето двете писма на Учителя, в които говори за книгата: София, 7.Х.1908г. Люб. Г-жа Е. Иларионова, Писмото Ви получих. Поменатата книга „Животът на Исуса“ Имам предвид да я дам да се подвърже и като й турят премяната, ще ви я изпратя да ви гостува. Надявам се да останете доволни. Тя не е някоя бъбрица. Скромна е по характер. С нея ще се разберете. Тя носи мисли на велико минало. За събитията, които стават, няма защо да се безпокоите. Работите ще се уредят по най-добрия начин. Отгоре засега имат предвид мира и напредъка на Царството Божие. Благоприятното време за полезна работа трябва да се използува. Ако прегрешенията а хората станат навсякъде нетърпими, тогава мирът може да се наруши. Засега има голяма надежда от един общ обрат на работите. В това направление работят — да спрат едно голямо зло, което може да разруши много человечески сърца и да сломи много души, които едва се повдигат. Человеците често на земята търсят своето нещастие за някаква си мнима слава, за някаква привидна сянка, а забравят своя дълг към Бога, человеците и своята душа. Но има и души напреднали, които разбират за благото на человеческия род. Моят поздрав на Костадина и брат Ви, и Вам. П. К.Дънов * * * София, 17.ХІ.1908г. Л.И. К. Иларионова, Наверно вий все още очаквате „Животът на Христа“. И в очакванието времето се вижда дълго. Но при такива случаи е потребно търпението. Само тогава идва сполуката в живота. С днешната поща ви изпращам книгата и надявам се да останете благодарна. Само една добра мисъл по някой път съставлява цяло богатство за една жадующа душа. Добрите мисли, добрите желания в живота са лъчите, които го освежават и възрастяват. Те са Господните блага, които идат да осветляват пътеките на тоя материален живот, гдето скърби и страдания са спътници на человеческата душа. Те са утехата, насърчението на страждующите. А да се ползува человек от тия блага, той трябва да има ум, трябва да има душа възприемчива, да задържи доброто в себе си, за да не мине то като вода по голите скали и се превърне на порой. Често прекроените долини представляват человеческото смирение и трудолюбие, а планинските голи върхове ― неговата гордост и надменност. Да, те са високи, величествени, но са студени и безжизнени. Но не искам от тая аналогия Вий да вадите крайни заключения. Аналогията изобщо е вярна, но в рамките на своите логически премисли. Защото и върховете, и те си имат своите добри страни. Кога се прави една аналогия, трябва винаги да има контраст. В контрастите е отношението на Истината. Понеже долините са долини по причина, че има върхове. И върховете са върхове по причина, че има долини. Ако не би имало върхове, не би имало и долини, и ако нямаше долини, нямаше да има и върхове. Всичко е добро на този, който разбира. Поздрав на К. и Б. Ваш верен: П.К.Дънов
  1. Зареди още активност
×